‘ห่วงเต้า’ ลดปัญหาตึงคัดหลังคลอด

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2552 จากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ นวัตกรรมภูมิปัญญากลุ่มแม่อาสาเชียงราย จากการเสด็จใน พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เพื่อทรงเยี่ยมและติดตามการดำเนินงาน “โครงการสายใยรักแห่งครอบครัว ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร” จ.เชียงราย ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ร่วมลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินการพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ในการดำเนินงานของ กลุ่มแม่อาสา จ.เชียงราย จึงพบนวัตกรรมระดับภูมิปัญญาชาวบ้าน “ห่วงเต้า” Breast Support คิดค้นโดย กลุ่มแม่ อาสา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย เพื่อลดปัญหาตึงคัดเต้านม จากข้อมูลโดย ศูนย์นมแม่แห่งประเทศไทย ปัญหาการตึงคัดเต้านมของแม่หลังคลอด ส่งผลให้เกิดอาการเจ็บปวดไม่สบายตัว เป็นอุปสรรคต่อการให้นมลูก ไม่อยากให้นมลูกและถ้าปล่อย ทิ้งไว้ ไม่ได้แก้ไขอาจทำให้เกิดหัวนมแตก เต้านมอักเสบ เป็นอุปสรรคทำให้การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ไม่ประสบความสำเร็จ จึงเป็นที่มาของกลุ่มแม่อาสา อ.แม่สรวย จ.เชียงราย คิดค้นนวัตกรรมระดับภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อแก้ปัญหานี้ “ห่วงเต้า” สามารถทำได้เอง แต่ได้ผลมาก l นำผ้ารองก้นกระติกข้าวเหนียว (ที่บุฟองน้ำ) เจาะรูตรงกลาง (ขนาดความกว้างขึ้นอยู่กับลานนม) l ใช้ผ้าขนหนู หรือผ้าอ้อมลูกตัดเป็นวงกลม ให้ได้ขนาดใหญ่กว่าผ้ารองก้นกระติกประมาณ 1 นิ้ว l เย็บเก็บริมผ้าขนหนู ใส่ผ้ารองก้นกระติกเข้าไปแล้วเย็บปิด l นำมาชุบน้ำร้อน /อุ่น l ประคบเต้านมแม่หลังคลอด ใช้เวลาประมาณ 3-5 นาที เว้นบริเวณหัวนมและลานนม. นวัตกรรม Breast Support “ห่วงเต้า” เพื่อลดความเจ็บปวดจากการคัดตึงเต้านม ทำให้มารดาหลังคลอดได้รับความสุขสบาย อย่างถูกวิธีและง่ายต่อการปฏิบัติ ซึ่งผลจากการเก็บสถิติตั้งแต่เดือน มี.ค.–พ.ค. 51 มีมารดาหลังคลอด จำนวน 140 ราย มีมารดาที่มีอาการคัดตึงเต้านม จำนวน 108 ราย คิดเป็นร้อยละ 77 ได้รับการประคบเต้านม ด้วย Breast support ทุกรายจากแบบสำรวจความพึงพอใจ พบว่ามีความพึงพอใจเต็มร้อย ผลที่ได้รับต่อผู้ใช้บริการ 1. ลดอาการคัดตึงเต้านม 2. ช่วยให้น้ำนม 3. มีความสุขสบายมากขึ้น 4. สะดวกต่อการใช้ ผลดีต่อผู้ให้บริการ 1. ตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดขึ้น 2. ง่ายต่อการสาธิต / อธิบาย 3. ลดปัญหาคัดตึงเต้านมในมารดาหลังคลอด (จากภูมิปัญญาพยาบาลห้องคลอดรพ.แม่สรวย ซึ่งได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ในงานประชุมวิชาการพัฒนางานอนามัยแม่และเด็ก จ.เชียงราย)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: