ลุยพัฒนา”ขนส่งทางน้ำ”เพื่อชุมชน เน้นสะดวก-รวดเร็ว-ปลอดภัย

วันศุกร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2552 จากหนังสือพิมพ์คมชัดลึก

สงขลา – นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา เดินหน้ายกระดับพัฒนาคุณภาพกิจการแพขนานยนต์ข้ามฟากสงขลา-สิงหนคร ตั้งเป้าบริหารจัดการแบบมืออาชีพ เน้นทันสมัย สะดวก รวดเร็ว เพื่อสร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้บริการ

นายนวพล บุญญามณี นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สงขลา เปิดเผยว่าหลังได้รับโอนกิจการแพขนานยนต์ซึ่งให้บริการข้ามฟากทะเลสาบสงขลา ระหว่าง อ.เมืองสงขลา กับ อ.สิงหนคร จากหน่วยแพขนานยนต์ องค์การรับส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ (ร.ส.พ.) เข้าสังกัด อบจ.สงขลา จึงได้พัฒนากิจการแพขนานยนต์ทันที เพราะเป็นหนึ่งในบริการขนส่งที่อยู่คู่ประชาชนชาวสงขลามายาวนานและเป็นสัญลักษณ์เมืองสงขลาอีกด้วย จึงมีความตั้งใจ มุ่งมั่นพัฒนาแพขนานยนต์โดยจำทำการซ่อมแซมแพขนานยนต์ที่ให้บริการทั้งหมด เพื่อให้แพอยู่ในสภาพพร้อมให้บริการ และผู้โดยสารเกิดความมั่นใจในความปลอดภัย

นอกจากนี้ ยังได้ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณท่าเทียบเรือทั้งสองฟาก รวมทั้งพัฒนาบุคลากร การบริหารให้มีความทันสมัยตามสภาพการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ในแต่ละวันมีประชาชนทุกสาขาอาชีพใช้บริการแพขนานยนต์เฉลี่ยกว่า 4,000 คน มียานพาหนะประเภทรถจักรยานยนต์ 3,000 คัน รถยนต์ 1,500 คัน อัตราค่าโดยสารแพขนานยนต์ ผู้โดยสารคนละ 2 บาท รถจักรยานยนต์ คันละ 7 บาท รถจักรยานยนต์ (พ่วงข้าง) คันละ 10 บาท รถยนต์ประเภท 4 ล้อ คันละ 23 บาท รถบรรทุกหกล้อ คันละ 35 บาท รถบรรทุกสิบล้อ คันละ 50 บาท รถบัสขนาดใหญ่ คันละ 70 บาท รถจักรยานยนต์ (ประเภทเหมารายเดือน) คันละ 250 บาท ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดประกาศกำหนด

“การบริหารกิจการแพขนานยนต์ของ อบจ.สงขลาจะเน้นความทันสมัย สะดวก รวดเร็ว เพื่อสร้างความประทับใจแก่ประชาชน โดยเฉพาะการซื้อตั๋วโดยสาร นอกจากนี้ยังมีการจัดแยกช่องทางจราจรก่อนลงแพ ทั้งช่องทางคนเดิน รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และการให้บริการในเเต่ละเที่ยวจะต้องตรงเวลา ทั้งหมดจะเกิดขึ้นภายใต้การบริการที่ได้มาตรฐานเพื่อให้ประชาชนเกิดความประทับใจ โดยยึดหลัก “การบริการดี มีมาตรฐาน มากกว่ามุ่งสร้างแต่กำไร” เพื่อให้แพขนานยนต์เป็นบริการสาธารณะที่อยู่คู่กับชาวสงขลาอย่างยาวนาน” นายนวพลกล่าว

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: