No More Plastic Bag in China

เมืองจีนไม่แจกถุงแล้ว
ใครจะไปเที่ยวเมืองจีน โปรดพกถุงผ้าไปด้วย เวลาซื้อของในร้านต่าง ๆ หรือไปช็อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ต เพราะตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2551 เป็นต้นมา รัฐบาลจีนได้ประกาศห้ามใช้ถุงพลาสติกในซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านค้าต่างๆ แล้ว ใครต้องการใช้ต้องจ่ายใบละ 1 หยวน หรือประมาณ 5 บาทไทย …

เมืองนี้ก็ไม่มีถุงพลาสติกให้ใช้

  • เมืองดาการ์ บังคลาเทศ เลิกผลิตและใช้ถุงพลาสติกบาง ตั้งแต่ปี 2002
  • แอฟริกาใต้ เลิกผลิตถุงพลาสติกทั้งบางและหนา ปี 2003
  • รวันดาและโซมาเลีย ห้ามใช้ถุงพลาสติกปี 2006
  • แทนซาเนียและแซนซิบา ห้ามใช้ถุงพลาสติก ปี 2006
  • เคนยาและอูกานดา ได้ประกาศห้ามผลิตถุงพลาสติกปี 2007 รวมทั้ง มุมไบ ในอินเดีย เยอรมนี ฮอลแลนด์ รัสเซีย ฮ่องกง ซานฟรานซิสโก และแคลิฟอร์เนีย (สองรัฐเท่านั้นของยักษ์ใหญ่อเมริกาที่เลิกใช้)

ในนามของชาวโลก… เราขอขอบคุณ

ที่มา : นิตยสาร CLEO

14:50:13 2008-09-10
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: