แนะปลูกข้าวโยนกล้า งานวิจัยสร้างทางเลือกใหม่

วันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2551 จากไทยรัฐ

นายประเสริฐ โกศัลวิตร อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากนโยบายของกระทรวงเกษตรฯที่ต้องการลดต้นทุนการผลิตให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว กรมการข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี ขอเสนอทางเลือกใหม่โดยวิธีการโยนกล้า (parachute) เป็นงานวิจัยของนางนิตยา รื่นสุข นักวิชาการเกษตร 8 ว. และคณะ ซึ่งเป็นการลดต้นทุนการผลิตในด้านของเมล็ดพันธุ์ซึ่งปัจจุบันมีราคาแพงขึ้น กิโลกรัมละ 22-25 บาท

ทั้งนี้ การโยนกล้าจะใช้ระดับน้ำเป็นตัวควบคุมการงอกของข้าววัชพืช แต่ถ้ายังมีชาวนาก็สามารถเห็นและแยกแยะได้อย่างชัดเจนตั้งแต่เริ่มปลูก ต่างกับนาหว่านน้ำตมซึ่งจะเห็นในช่วงข้าวแตกกอและออกรวงเท่านั้น ขณะเดียวกัน การปลูกข้าวแบบโยนกล้านี้แปลงนาข้าวจะมีความโปร่งโล่ง ซึ่งจะลดการระบาดของโรคแมลงศัตรูข้าว อันนำไปสู่การลดการใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูข้าวได้

สำหรับการโยนกล้าจะช่วยประหยัดเมล็ดพันธุ์ได้มาก โดยใช้เพียง 3-4 กก./ไร่ ให้ผลผลิต 880 กก./ไร่ ในขณะที่การหว่านน้ำตม ใช้เมล็ดพันธุ์ 30-40 กก./ไร่ ได้ผลผลิต 775 กก./ไร่ ส่วนการปักดำใช้เมล็ดพันธุ์ 6-10 กก./ไร่ ได้ผลผลิต 875 กก./ไร่ ทั้งนี้เกษตรกรรายใดสนใจเข้ารับการฝึกอบรม สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์วิจัยข้าวทุกแห่งทั่วประเทศ ในวันและเวลาราชการ.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: