นิทรรศการพุทธกิจ 45 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ พระราชินี

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 1 สิงหาคม 2551 13:34 .

เชิญชมนิทรรศการ “พุทธกิจ 45 พรรษา” นิทรรศการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่อลังการที่สุดในประเทศไทย จัดแสดงเกี่ยวกับพุทธประวัติพระพุทธเจ้า ตั้งแต่ประสูติ และหลังจากทรงตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ

งานนี้ผู้ร่วมงานจะได้ชมเหตุการณ์ที่สำคัญต่างๆ ในระหว่างเวลา 45 ปี แห่งการบำเพ็ญพุทธกิจ จวบจนทรงดับขันธปรินิพานเมื่อพระชนมายุ 80 พรรษา นิทรรศการได้จำลองสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ จากเมืองในพุทธประวัติในประเทศอินเดีย 9 เมือง อาทิ เมืองพุทธคยา จำลองสถานที่ตรัสรู้ เมืองสารนารถ จำลองสถานที่แสดงปฐมเทศนา เมืองกุสินารา จำลองสถานที่ปรินิพพาน เมืองสังกัสสนคร จำลองสถานที่พระพุทธองค์เสด็จลงมาจากดาวดึงส์ ซึ่งได้มีการจัดแสดงสวรรค์ชั้นต่างๆ อย่างวิจิตรยิ่งใหญ่อลังการ

ภายในนิทรรศการ แบ่งเป็นห้องฉายภาพยนตร์ แสดงพุทธประวัติ กับพุทธกิจตลอด 45 พรรษาองค์สัมมาสัมพุทธเจ้า ห้องนั่งสมาธิเจริญวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ

และเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทางคณะได้จัดทำเสื้อวันแม่ โดยพิมพ์คำขวัญรณรงค์ลดโลกร้อน เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สนองพระราชเสาวนีย์ ที่ทรงห่วงใยภาวะโลกร้อน

นิทรรศการพุทธกิจ 45 พรรษา จัดขึ้น ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏ์ราชวรมหาวิหาร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2551 เวลา 08.00 . ถึง 18.00 . ทุกวัน โดยไม่เสียค่าเข้าชม

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: