เปลี่ยนโฉม”หญ้าแฝก”เป็น”ไม้เทียม” ไอเดียแจ่มจากลาดกระบัง

โดย ผู้จัดการออนไลน์ 25 กรกฎาคม 2551

ภาวะโลกร้อนเป็นปัญหาของคนทั้งโลก ซึ่งทุกคนและทุกหน่วยงานต่างให้ความสำคัญและเริ่มตื่นตัวในการช่วยกันลดภาวะโลกร้อน โดยสาเหตุหลักของการเกิดปัญหานี้เกิดจากการที่มนุษย์ได้เพิ่มปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ จากการเผาไหม้เชื่อเพลิงต่าง รวมไปถึงการตัดไม้ทำลายป่า เพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์

ด้วยเหตุนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล แจ้งชัด อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง มีแนวคิดในการลดภาวะโลกร้อน โดยการนำหญ้าแฝกมาทำเป็นไม้เทียม เพื่อลดการตัดต้นไม้ทำลายป่ามาทำเฟอร์นิเจอร์

โครงการดังกล่าวเราได้ร่วมมือกับกรมป่าไม้ในการวิจัยทำไม้เทียมหรือไม้คอมโพสิต และพบว่าคุณสมบัติขั้นพื้นฐานสามารถยืดหยุ่น โค้งงอ ทนต่อสภาพแสงแดดได้ดีกว่าไม้ธรรมชาติและยังดูดซับน้ำได้น้อยกว่า มีการสูญเสียจากการที่ปลวกกัดกินเพียง 1.2 % ซึ่งปกติไม้ยางพาราจะถูกปลวกกัดกินถึง20%”

ขั้นตอนการทำวิจัยนี้ เริ่มต้นด้วยนำหญ้าแฝกมาแบ่งเป็นสองส่วนเพื่อ

บดให้เป็นผง และใช้เครื่องจักรที่ให้ความร้อน มีความดันสูงตีหญ้าแฝกออกเป็นเส้นใยด้วยควาามร้อนเชิงกล ก่อนนำไปผสมกับพลาสติก 3ชนิด ได้แก่ พีวีซี โพลีเอทธิลีน และโพลีโพรพิลีน จากนั้นเราใช้เทคนิคการขึ้นรูปพลาสติก เช่น การอัดรีดมาช่วยขึ้นรูปเป็นพลาสติกคอมโพสิตในรูปแบบต่างๆ

รองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล กล่าวเสริมว่า ส่วนผสมที่ใช้พลาสติกพีวีซีจะเหมาะกับการใช้งานภายในอาคารมากกว่าพลาสติกชนิดหลัง ซึ่งจะเหมาะกับการใช้งานภายนอกอาคารเนื่องจากมนแดดทนฝนได้ดีกว่า

ส่วนปัญหาและอุปสรรคในการคิดค้นเกิดจาก การพัฒนาหญ้าแฝกให้เป็นวัตถุดิบ

ระดับอุตสาหกรรม เราต้องศึกษาอยู่ที่อายุการปลูกและตัด อีกทั้งปริมาณการปลูกที่ค่อนข้างน้อย เนื่องจากปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากชาวบ้านจะตัดปีละหน่งถึงสองครั้งต่อปี เพื่อใช้ปลูกคลุมดินและพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์งานฝีมือเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่เพียงพอสำหรับการพัฒนาไปยังอุตสาหกรรม

ทั้งนี้ประโยชน์ของไม้เทียมที่พัฒนาขึ้น สามารถช่วยบรรเทาปัญหาโลกร้อนได้เป็นอย่างดี คณะผู้จัดทำเลือกที่จะนำเศษไม้เหลือใช้มาเป็นส่วนผสม ลดการตัดไม้มาแปรรูปเพื่อทำเฟอร์นิเจอร์โดยตรง อีกทั้งยังเป็นการนำพลาสติกที่เหลือใช้หรือใช้แล้วมาหลอมขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ชนิดใหม่

นอกจากนี้เราได้นำไม้ยางพารา ยูคาลิปตัส กากมะพร้าว ชานอ้อย มาทดลองผสมกับพลาสติกขึ้นรูปเป็นไม้เทียมอีกด้วย เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ไม้เหลือใช้

แปรรูปเป็นเฟอร์นิเจอร์ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคระยะยาวรองศาสตราจารย์ ดร.อิทธิพล กล่าวปิดท้าย

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: