รุกงานวิจัยพืชพลังงาน พลิกวิกฤติน้ำมันแพง

จากหนังสือพิพม์คมชัดลึก ฉบับวันที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

กรมวิชาการเกษตรประสบผลสำเร็จงานวิจัยพืชพลังงาน พลิกวิกฤติราคาน้ำมันแพงเป็นโอกาส เร่งเพิ่มผลผลิต มันสำปะหลัง อ้อย ขยายผลสู่เกษตรกร

นายจิรากร โกศัยเสวี รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า จากสถานการณ์ที่ทั่วโลกประสบวิกฤติการณ์ราคาน้ำมันแพงจำเป็นจะต้องเร่งหาพลังงานทดแทนนั้น กรมได้ให้ความสำคัญในงานวิจัยพืชพลังงานเพื่อนำมาใช้แทนน้ำมัน ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ ไม่ว่าจะเป็นมันสำปะหลัง อ้อย ปาล์มน้ำมัน โดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตพืชพลังงานให้สูงขึ้น

อย่างไรก็ตาม การนำพืชพลังงานมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงเพื่อใช้ทดแทนน้ำมัน หรือใช้ผสมกับน้ำมันนั้น จะนำส่วนที่เกินจากความต้องการใช้ประโยชน์ด้านอาหารมาแปรรูป โดยจะต้องแบ่งแยกให้ชัดเจนระหว่างสัดส่วนที่นำไปผลิตเป็นอาหารและส่วนที่นำมาผลิตเป็นพลังงาน หากพืชพลังงานดังกล่าวมีไม่พอเพียง จำเป็นจะต้องเพิ่มผลิตให้สูงขึ้นโดยไม่เพิ่มพื้นที่การผลิต หรืออาจจะทบทวนลดปริมาณการส่งออกแทน

ส่วนงานวิจัยของกรมวิชาการเกษตรเกี่ยวกับพืชพลังงานที่ประสบผลสำเร็จ และเตรียมขยายผลสู่เกษตรกร เช่น การจัดทำแผนที่ความเหมาะสมของเทคโนโลยีการผลิตมันสำปะหลังเฉพาะพื้นที่ การปรับปรุงดินด้วยวัสดุอินทรีย์และปุ๋ยเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพผลผลิตมันสำปะหลัง พันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตอ้อยที่เหมาะสำหรับภาคต่างๆ การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรและโรงงานต้นแบบสำหรับผลิตไบโอดีเซลแบบแบทซ์ เป็นต้น

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวด้วยว่า งานวิจัยของกรมนั้นนอกจากจะยึดนโยบายของกระทรวงเกษตรฯ แล้ว ยังยึดนโยบายงานวิจัยแห่งชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สถานการณ์ด้านการเกษตรของโลกและของประเทศอีกด้วย เพื่อให้การวิจัยสามารถแก้ปัญหา และความต้องการภาคการเกษตรได้อย่างแท้จริง

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: